Projekt: Aktywna integracja w powiecie gnieźnieńskim i wrzesińskim
Aktualności Opis projektu Cel projektu Efekty Pliki do pobrania

06 wrz 2021

Efekty

Poprzez indywidualną i kompleksową reintegrację społeczno-zawodową projekt prowadzi m.in. do:

  • Uzyskania kwalifikacji/kompetencji/umiejętności przez 100os.
  • Poszukiwania pracy przez min. 7 os.
  • Podjęcia pracy przez min. 18 os.

Ponadto zakłada się osiągnięcie efektywności społecznej i zatrudnieniowej, mierzonej do 3 miesięcy po ukończeniu udziału w projekcie:

  • w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami wskaźnik efektywności: społecznej-min.34%, zatrudnieniowej-min.12%
  • w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. wskaźnik efektywności: społecznej min. 34%, zatrudnieniowej-min.25%