Projekt: Aktywna integracja w powiecie gnieźnieńskim i wrzesińskim
Aktualności Opis projektu Cel projektu Efekty Pliki do pobrania

06 wrz 2021

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych wśród 100 pełnoletnich uczestników projektu (dalej UP), w tym 60 kobiet, 40 mężczyzn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, nie pracujących, zamieszkujących obszar realizacji projektu (powiaty: gnieźnieński, wrzesiński, chodzieski, obornicki, pilski, słupecki, średzki, wągrowiecki, złotowski – w województwie wielkopolskim). Cel zostanie osiągnięty w okresie od 01.08.2021 roku do 31.03.2023 roku (w okresie 20 miesięcy realizacji proj.).
Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzić będzie biuro projektu, w którym prowadzony będzie punkt rekrutacyjny. Biuro projektu mieści się na terenie województwa wielkopolskiego, powiatu pilskiego w Pile na ul. Różana Droga 1a, co zapewni Kandydatowi/Uczestnikowi projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.