Projekt: Aktywna integracja sposobem na zmianę drogi zawodowej
Aktualności Opis projektu Beneficjent i partnerzy Pliki do pobrania

31 mar 2023

Uruchamiamy kolejny staż zawodowy – gr. 3 Konin

Od 3 kwietnia 2023 r. jedna Uczestniczka projektu z grupy 3, rozpoczyna staż zawodowy na stanowisku: „Pracownik biurowy” w Centrum Szkoleniowym WIEDZA w Koninie. Uczestniczka będzie odbywać staż zawodowy przez okres 3 miesięcy z możliwością wydłużenia do 4 miesięcy. Pracodawca zapewnia odpowiednie stanowisko pracy tak, aby stażysta podczas odbywania stażu mógł nabyć potrzebne umiejętności i doświadczenie zawodowe. UP podczas stażu będzie ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pracodawca w ramach stażu zapewni dla stażysty odpowiednio wykwalifikowanego Opiekuna, który będzie sprawował opiekę na stażystą. Stażysta zostanie zapoznany z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiednio wdrożony
w politykę firmy i swoje obowiązki. 

Życzymy owocnej nauki i pracy !!!