Projekt: Aktywna integracja sposobem na zmianę drogi zawodowej
Aktualności Opis projektu Beneficjent i partnerzy Pliki do pobrania

22 mar 2023

Szacowanie wartości zamówienia na potrzeby realizacji zadania 3 „Indywidualne i grupowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej”, etap 1 Poradnictwo prawne, rodzinne i psychologiczne – porady psychologiczne.

Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Poznaniu zaprasza Oferentów do składania wstępnych ofert cenowych w celu oszacowania wartości zamówienia tj. zadania 3 „Indywidualne i grupowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej”, etap 1 „Poradnictwo prawne, rodzinne i psychologiczne” – porady psychologiczne na potrzeby projektu „Aktywna integracja sposobem na zmianę drogi zawodowej”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie: 7.1.2.Aktywna integracja – projekty konkursowe.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych porad psychologicznych dla
60 Uczestników projektu w celu ułatwienia im funkcjonowania społecznego, a także zawodowego,
w terminie od kwietnia 2023 r. do czerwca 2023 r.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT!

Pliki do pobrania:
Szacowanie wartości zamówienia
Formularz ofertowy szacowania