Projekt: Aktywna integracja sposobem na zmianę drogi zawodowej
Aktualności Opis projektu Beneficjent i partnerzy Pliki do pobrania

23 maj 2023

Spotkania w ramach „Grupy wsparcia”

Od dziś Uczestnicy projektu będą brać udział w kolejnych spotkaniach w ramach warsztatów pt. „Grupy wsparcia”. Na zajęciach uczestnicy ustalą tematykę zajęć i takie zagadnienia będą poruszane. Warsztaty mają służyć temu, aby uczestnicy projektu poczuli, że mogą tutaj, poprzez swoje doświadczenia życiowe, pomóc innym oraz dać im wsparcie emocjonalne. Grupa wzmacnia poczucie więzi z innymi ludźmi, umożliwia wymianę informacji i doświadczeń w pokonywaniu trudności, budowanie siły, nadziei, wzmacnia pozytywne poczucie własnej wartości oraz poszerza samoświadomość, zmniejsza poczucie osamotnienia i bezradności wobec problemów.

Harmonogram