Projekt: Aktywna integracja sposobem na zmianę drogi zawodowej
Aktualności Opis projektu Beneficjent i partnerzy Pliki do pobrania

25 maj 2023

Ruszamy ze szkoleniem zawodowym pt. „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” dla grupy 5

Od dnia 26 maja 2023 r. rozpocznie się nowe szkolenie zawodowe pt. „Opiekun osoby starszej
i niepełnosprawnej”, w którym uczestniczyć będzie 13 osób. Szkolenie będzie trwać 120 godzin i zaplanowane jest do 23 czerwca 2023 r. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne, zgodne ze szkoleniem, stanowiące niezbędny element podczas szkolenia. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe. Na czas szkolenia uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. W razie takiej konieczności uczestniczy są skierowani na badania lekarskie, jeśli wymaga tego specyfika szkolenia. Szkolenie kończy się egzaminem, po którego zdaniu każdy uczestnik nabywa kwalifikacje zawodowe i otrzymuje Certyfikat.

Harmonogram