Projekt: Aktywna integracja sposobem na zmianę drogi zawodowej
Aktualności Opis projektu Beneficjent i partnerzy Pliki do pobrania

01 mar 2023

Rozpoczynają się pierwsze staże zawodowe – gr. 1 Koło

Od dziś troje Uczestników projektu z grupy 1 z miejscowości Koło, rozpoczyna staż zawodowy na stanowisku: „Pracownik biurowy”, „Pracownik gospodarczy”. Uczestnicy będą odbywać staż zawodowy przez okres 3 miesięcy z możliwością wydłużenia do 4 miesięcy. Pracodawcy zapewnią odpowiednie stanowiska pracy tak, aby stażyści podczas odbywania stażu mogli nabyć potrzebne umiejętności i doświadczenie zawodowe. Uczestnicy podczas stażu będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Pracodawcy w ramach stażu zapewnią dla stażystów odpowiednio wykwalifikowanych Opiekunów, którzy będą sprawowali opiekę na stażystami. Stażyści zostaną zapoznani z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiednio wdrożeni
w politykę firmy i swoje obowiązki.

Życzymy owocnej nauki i pracy !!!