Projekt: Aktywna integracja sposobem na zmianę drogi zawodowej
Aktualności Opis projektu Beneficjent i partnerzy Pliki do pobrania

14 mar 2023

Rozeznanie rynku na szkolenie

Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Poznaniu zaprasza Oferentów do składania Ofert na potrzeby realizacji zadania 4 „Kursy i szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji, kompetencji zawodowych lub umiejętności pożądanych na rynku pracy”, dla uczestników projektu Aktywna integracja sposobem na zmianę drogi zawodowej”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie: 7.1.2.Aktywna integracja – projekty konkursowe).

Przedmiotem zamówienie jest realizacja 150 godzinnego szkolenia zawodowego pt. „Magazynier”dla grupy 12 - osobowej w terminie od 20 marca 2023 r. do 30 kwietnia 2023 r. na terenie powiatu konińskiego.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT!

Do pobrania:

Rozeznanie rynku
Rozeznanie rynku - skan niedostępny cyfrowo
Formularz ofertowy
Program szkolenia