Projekt: Aktywna integracja sposobem na zmianę drogi zawodowej
Aktualności Opis projektu Beneficjent i partnerzy Pliki do pobrania

22 mar 2023

Rozeznanie rynku na potrzeby realizacji zadania 3 „Indywidualne i grupowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej”, etap 1 Poradnictwo prawne, rodzinne i psychologiczne – porady prawne.

Fundacja „Więcej z Życia” z siedzibą w Wągrowcu zaprasza Oferentów do składania Ofert na potrzeby realizacji zadania 3 „Indywidualne i grupowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej” na potrzeby projektu „Aktywna integracja sposobem na zmianę drogi zawodowej”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie: 7.1.2.Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych porad prawnych dla 60 Uczestników projektu w celu ułatwienia im funkcjonowania społecznego, a także zawodowego, w terminie od kwietnia 2023 r. do czerwca 2023 r.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT!

Pliki do pobrania:
Rozeznanie rynku
Formularz ofertowy rozeznania rynku