Projekt: Aktywna integracja sposobem na zmianę drogi zawodowej
Aktualności Opis projektu Beneficjent i partnerzy Pliki do pobrania

11 sty 2023

Opis projektu

Projekt skierowany jest do mieszkańców obszaru województwa wielkopolskiego. Wsparcie otrzymują wyłącznie osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym - wyłącznie osoby bierne zawodowo, niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Głównym celem projektu jest aktywna integracja społeczno – zawodowa 60 uczestników projektu, w tym 36 kobiet (K) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia, w oparciu o ścieżkę reintegracji społeczno - zawodowej, zamieszkujących obszar województwa wielkopolskiego, w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

Projekt oferuje wsparcie dotyczące aktywnej integracji w 2 obszarach: aktywizacja społeczna
i aktywizacja zawodowa. W ramach aktywizacji społecznej każdy uczestnik otrzyma wsparcie
w postaci warsztatów i treningów: kompetencji i umiejętności społecznych, grupy wsparcia, poradnictwo prawne, rodzinne i psychologiczne. W ramach aktywizacji i integracji o charakterze zawodowym, uczestnikom proj. umożliwiamy udział w kursach zawodowych zakończonych egzaminem, co umożliwi podniesienie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych. Wyboru szkolenia dokonujemy w oparciu o indywidualne predyspozycje i potrzeby, przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Uczestnikom proponowane będą także staże zawodowe, w sytuacji zdiagnozowania luki w postaci braku adekwatnego do oczekiwań rynku pracy doświadczenia zawodowego. Dla wszystkich UP zaplanowano również wsparcie w postaci pośrednictwa pracy, ułatwiającego wejście na rynek pracy.