Projekt: Aktywna integracja sposobem na zmianę drogi zawodowej
Aktualności Opis projektu Beneficjent i partnerzy Pliki do pobrania

17 mar 2023

Rozpoczynamy drugie szkolenie zawodowe pt. „Magazynier” dla grupy 2 Konina

Od dnia 20 marca 2023 r. rozpocznie się nowe szkolenie zawodowe pt. „Magazynier”, w którym uczestniczyć będzie 12 osób. Szkolenie będzie trwać 150 godzin i zaplanowane jest do 20 kwietnia 2023 r. Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne, zgodne ze szkoleniem, stanowiące niezbędny element podczas szkolenia. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe. Na czas szkolenia uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. W razie takiej konieczności uczestniczy są skierowani na badania lekarskie, jeśli wymaga tego specyfika szkolenia. Szkolenie kończy się egzaminem, po którego zdaniu każdy uczestnik nabywa kwalifikacje zawodowe i otrzymuje Certyfikat.

Harmonogram