Projekt: Aktywna integracja sposobem na zmianę drogi zawodowej
Aktualności Opis projektu Beneficjent i partnerzy Pliki do pobrania

03 cze 2023

Harmonogram nr 2 dla warsztatów „Trening kompetencji i umiejętności społecznych i zawodowych” dla gr 5

Od dziś 6 osób z grupy 5 rozpocznie warsztaty z kompetencji miękkich. Celem warsztatów jest zapoznanie UP między sobą, podniesienie motywacji do działania, współpracy w grupie. Podczas warsztatów diagnozuje się potrzeby społeczne, możliwości i oczekiwania UP. Następuje zdiagnozowanie mocnych i słabych stron społ., kompetencji społ. Warsztaty mają wzmocnić motywację do samodoskonalenia się i nauczyć efektywnego gospodarowania własnym czasem. Ważnym aspektem są zajęcia dotyczące komunikacji interpersonalnej, uczącej m.in. negocjacji, rozwiązywania konfliktów i zachowań asertywnych. Pozwalają też nauczyć się poruszania na rynku pracy.

Uczestnicy będą uczyć się rozwijać swoje kompetencje społeczne i wykorzystywać je w życiu codziennym. Pracować nad komunikacją werbalną i niewerbalną. Nabywać umiejętności negocjacji
i rozwiązywania konfliktów oraz jak radzić sobie ze stresem.

Po zakończonych warsztatach uczestnicy zostaną skierowani na szkolenia zawodowe, dzięki którym nabędą nową wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, aby móc rozpocząć staż bądź podjąć pracę zawodową.

Harmonogram