Projekt: Aktywna integracja sposobem na zmianę drogi zawodowej
Aktualności Opis projektu Beneficjent i partnerzy Pliki do pobrania

28 lut 2023

Pierwsze spotkania UP z pośrednikiem pracy

Informujemy, że dnia 28.02.2023 r. w Sali Centrum Szkoleniowego Wiedza, ul. Powstańców Wielkopolskich 16 w Koninie prowadzone będą pierwsze indywidualne spotkania Uczestnika projektu z pośrednikiem pracy.

Spotkania odbywać się będą w poniższych terminach:

28 luty 2023 r. - w godzinach od 13:00 do 16:00

Uczestnicy zostali poinformowani o godzinach swoich spotkań.

Informujemy, że w projekcie mamy do zrealizowania łącznie 300 godzin pośrednictwa pracy dla 60 Uczestników projektu. Pośrednik mając wiedzę o ścieżce wsparcia (z zad. 1) opracowuje strategię i działania adekwatne w obszarze pośrednictwa do konkretnych efektów UP osiągniętych
w proj. Pomoc w wejściu na rynek pracy, zaznajomienie z ofertami pracy, pomoc w dotarciu do pracodawcy i ułatwienie kontaktów. Zadanie odpowiada na potrzebę pomocy w poszukiwaniu pracy przez osobę zagrożona wykluczeniem społecznym. Średnio zakładamy 5h/UP (czas ten i intensywność na wsparcia, rozkłada się na m-ce uczestnictwa w proj., a ilość ta pozwala na indywidualne dopasowanie wsparcia dla UP).

Pośrednik wykonuje czynności mające na celu osiągnięcie efektu polegającego na jak najtrafniejszym doborze:

  • odpowiedniej pracy dla UP;
  • właściwego kandydata na stanowisko pracy, odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy;
  • ofert pracy od pracodawców;
  • spotkań z pracodawcami.

Dodatkowo wspólnie z UP bierze udział w np. targach pracy, wspiera w oprac. dokumentów aplikacyjnych i przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych. Pośrednik współpracuje z pracodawcami, poszukuje, a następnie przedstawia wysokiej, jakości oferty zatrudnienia, wspiera w aplikowaniu na wolne stanowiska, co ma na celu płynne przejście z proj. w zatrudnienie. Główna część wsparcia pośrednika realizowana jest w końcowym okresie udziału w proj. Praca polega na indywidualnych spotkaniach, motywowaniu, wskazywaniu celów, ścieżek dążenia do zatrudnienia, pomoc w doborze działań i monitorowanie ich realizacji, wsparcia doradczo-instruktażowego w zakresie przygotowania dokumentów aplikacyjnych.